ΤΕΛΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Στο Δ.Π.Μ.Σ. προβλέπονται τέλη φοίτησης ύψους 2.000 ευρώ. Οι μεταπτυχιακοί/κες φοιτητές/τριες υποχρεούνται να καταβάλουν 200 ευρώ κατά την εγγραφή τους και τρεις ισόποσες δόσεις (600 ευρώ ανά δόση) πριν από την έναρξη των αντίστοιχων εξαμήνων. Τα τέλη φοίτησης κατατίθενται σε λογαριασμό που ορίζεται από τον Ε.Λ.Κ.Ε. του Α.Π.Θ.