Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός”

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ στο χρονικό διάστημα από 15 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 15 Μαρτίου 2021.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέξτε "Υποβολή Αίτησης".

Δημοσίευση Προκήρυξης για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2020-2021 έχει δημοσιευτεί και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού (https://msc-religioustourism.web.auth.gr) από 15 Φεβρουαρίου 2021 μέχρι 15 Μαρτίου 2021