ΔΙΟΙΚΗΣΗ

 

Διευθύντρια 
Κυριακούλα Παπαδημητρίου
Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
e-mail: kyp@past.auth.gr

Αναπληρώτρια Διευθύντρια
Σουλτάνα Λάμπρου           
Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ.
e-mail: slabrou@past.auth.gr

 

Μέλη της Ειδικής Διιδρυματικής Επιτροπής (Ε.Δ.Ε.)

Θεόδωρος Γιάγκου
Καθηγητής Α.Π.Θ.
Κοσμήτορας Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.
e-mail: giagou@past.auth.gr

Ευάγγελος Χρήστου
Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Κοσμήτορας Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης ΔΙ.ΠΑ.Ε.

Αθανάσιος Παπαρνάκης
Αναπλ. Καθηγητής Α.Π.Θ.
e-mail: apaparna@past.auth.gr

Φώτης Κιλιπίρης 
Καθηγητής ΔΙ.ΠΑ.Ε.
Πρόεδρος Τμήματος Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού ΔΙ.ΠΑ.Ε.
e-mail: fkili@ihu.gr

Χρυσούλα Χατζηγεωργίου 
Αναπλ. Καθηγήτρια ΔΙ.ΠΑ.Ε.
email: cchatzigeorgiou@ihu.gr