Δημοσίευση Προκήρυξης για την Εισαγωγή Μεταπτυχιακών Φοιτητών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός»-Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Η προκήρυξη για την εισαγωγή μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΙΙΔΡΥΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ (Δ.Π.Μ.Σ.) «ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΚΥΝΗΜΑΤΙΚΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ» για το ακαδημαϊκό έτος 2021-2022 έχει δημοσιευτεί και μπορείτε να την κατεβάσετε από εδώ.

Οι αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της παρούσας ιστοσελίδας του μεταπτυχιακού (https://msc-religioustourism.web.auth.gr) από 10 Αυγούστου 2021 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2021΄.