Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδας

Για να επικοινωνήσετε με τη Διεύθυνση του προγράμματος μπορείτε να στείλετε email στο:
msc-religioustourism@past.auth.gr.

Εναλλακτικά, μπορείτε να συμπληρώσετε την ακόλουθη φόρμα επικοινωνίας.