Ανακοίνωση σχετικά με την εξέταση της επάρκειας στην ξένη γλώσσα για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

Ανακοινώνεται σε όσους/ες έχουν δηλώσει ότι θέλουν να εξεταστούν από επιτροπή καθηγητών προκειμένου να αποδείξουν την επαρκή γνώση των αγγλικών ότι η εξέταση θα γίνει την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 5.00 – 6.30 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα σταλεί στους/στις υποψηφίους/ες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσαν στην αίτησή τους.

Ανακοίνωση σχετικά με τη συνέντευξη για την εισαγωγή στο ΔΠΜΣ Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός

Ανακοινώνεται σε όσους/ες έχουν καταθέσει αίτηση για εισαγωγή στο Δ.Π.Μ.Σ. «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» ότι η συνέντευξη για την επιλογή των μεταπτυχιακών φοιτητών/τριών θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, στις 7.00 μ.μ. μέσω τηλεδιάσκεψης στην πλατφόρμα Zoom. Ο σύνδεσμος της τηλεδιάσκεψης θα σταλεί στους/στις υποψηφίους/ες στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δηλώσαν στην αίτησή τους.

Παράταση υποβολής δηλώσεων συμμετοχής στο Δ.Π.Μ.Σ. μέχρι 30 Μαρτίου 2021

Η προσθεσμία για την υποβολή δηλώσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ μέχρι 30 Μαρτίου 2021.

Η υποβολή συνεχίζει να γίνεται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέξτε "Υποβολή Αίτησης".