Υποβολή αιτήσεων για την εισαγωγή στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός” – Ακαδημαϊκό έτος 2021-2022

Οι αιτήσεις για την εισαγωγή στο πρόγραμμα γίνονται ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ με ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ στο χρονικό διάστημα από 10 Αυγούστου 2021 μέχρι 20 Σεπτεμβρίου 2021.

Για να υποβάλετε την αίτησή σας επιλέξτε "Υποβολή Αίτησης".