Καλωσορίσατε

στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Θρησκευτικός & Προσκυνηματικός Τουρισμός

MSc “Religious and Pilgrimage Tourism”

Συμμετέχουν τα παρακάτω Τμήματα και Ιδρύματα:

Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (επισπεύδον)

Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου Ελλάδας

Το πρόγραμμα εστιάζει στον θρησκευτικό και προσκυνηματικό τουρισμό ως θρησκευτικό και πολιτισμικό αγαθό, και φιλοδοξεί να ανταποκριθεί στο θεολογικό πνευματικό ενδιαφέρον του κοινού σε συνδυασμό με το  πολιτισμικό θρησκευτικό ενδιαφέρον του για την επίσκεψη θρησκευτικών τόπων.

  • Καλύπτει την ανάγκη του υπεύθυνου και έγκυρου καταρτισμού από τους κατάλληλους πανεπιστημιακούς φορείς: το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού, και το Τμήμα Διοίκησης οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού. Το πρώτο Τμήμα καλύπτει τις θεωρητικές κυρίως ανάγκες του προγράμματος, ενώ το δεύτερο κυρίως τις πρακτικές, συνθέτοντας με τον πιο αρμοστό τρόπο τη διεπιστημονική του φύση.
  • Αποβλέπει στην κατάρτιση αποφοίτων Θεολογικών Σχολών και Εκκλησιαστικών Ακαδημιών, αλλά και άλλων σχετικά εκπαιδευμένων (όπως π.χ. ιερέων, εκκλησιαστικών λειτουργών κ.τ.ο.), που απευθύνονται σε κοινό με θρησκευτικά-πολιτισμικά και θεολογικά ενδιαφέροντα. Αποβλέπει, επίσης, στην κατάρτιση αποφοίτων Σχολών σχετικών με τον Τουρισμό, στους οποίους προσφέρει αξιόπιστη και έγκυρη γνώση για την ειδική μορφή του θρησκευτικού και προσκυνηματικού τουρισμού.
  • Ακολουθεί τις διεθνείς επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις ως προς το αντικείμενό του και εφοδιάζει τους φοιτητές του με σύγχρονη εξειδικευμένη γνώση, λαμβάνοντας υπόψη τις επιταγές της αγοράς εργασίας στον ελλαδικό και διεθνή χώρο. Συγχρόνως, προάγει την επιστημονική γνώση και έρευνα και συμβάλλει στην εξωστρέφεια και διάχυση των αποτελεσμάτων της στην κοινωνία.

Το πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε 3 ακαδημαϊκά εξάμηνα και χορηγεί 90 ECTS. Μετά την επιτυχή αποπεράτωση του προγράμματος απονέμεται το Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) «Θρησκευτικός και Προσκυνηματικός Τουρισμός» / MSc «Religious and Pilgrimage Tourism».


ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ


Κοινωνικής Θεολογίας και Χριστιανικού Πολιτισμού (επισπεύδον Τμήμα) της Θεολογικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ).

Διοίκησης Οργανισμών, Μάρκετινγκ και Τουρισμού της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης (Θεσσαλονίκης) του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙ.ΠΑ.Ε).